بانک مرکزی شرایط استرداد املاک مسکونی تملیک‌شده توسط بانک‌ها را تشریح و اعلام کرد.

به گزارش اخبار ساختمان، بانک مرکزی ضمن ابلاغ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی شرایط استرداد املاک تملک شده بانک ها را تشریح کرد.

بانک مرکزی در این دستورالعمل با هدف مساعدت به افرادی که ملک مسکونی آنها به تملک شبکه بانکی کشور در آمده است، موافقت کرده است تا املاک مسکونی یاد شده در صورت ارایه درخواست کتبی مالکان قبلی و موافقت بانک تحت شرایطی که در ادامه آمده است به آنها واگذار می شود.

طبق این دستورالعمل، املاکی که تا قبل از ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ به تملک بانک در آمده اند، باید حداکثر درخواست خود را تا ۱۳ مردادماه سال ۱۴۰۲ برای اقاله ملک به بانک ارائه دهند، اما املاکی که تاریخ تنظیم سند انتقال آنها به بانک بعد از ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ است، یک سال برای ارائه درخواست کتبی، مراحل قانونی و تأمین وجه مالک قبلی آنها زمان تعیین شده است.

بر اساس ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی، شرایط استرداد املاک تملیک شده بانک ها عبارت است از:

چنانچه ملک مسکونی در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطا / ایجاد تسهیلات و تعهدات تملک شده است، مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت ارایه درخواست کتبی مالک قبلی، ملک مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل، در قالب اقاله به وی مسترد نماید:

ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد.

مالک قبلی در زمان ارائه درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.

چنانچه ملک مسکونی در فرایند تشریفات مزایده قرار داشته باشد، مزایده به اعلام برنده منتهی نشده باشد.

مالک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک‌شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه نشده ای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک شده و سایر هزینه های به روز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری براساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی، نقداً و دفعتاً واحده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.

تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلات گیرنده ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، علیه مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد، همچنین مالک قبلی همزمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوط به‌نفع مؤسسه اعتباری، اقدام و نسخه ای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به مؤسسه اعتباری ارائه نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست
WhatsApp ارتباط در واتساپ