انباری در آپارتمان جز فضاهای اختصاصی ست به این معنا که مالکیت آن در اختیار یک نفر است و جز مشاعات به حساب نمی آید. از انباری عموما برای نگهداری وسایلی که کمتر به آنها احتیاج است استفاده می شود اما این معنای آن نیست که انباری تابع هیچگونه ضابطه و قانونی نیست.

طبق مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمان از مقررات ملی ساختمان ایران درباره انبار ها در ساختمان‌ ها:

–  حداقل ارتفاع در فضای انباری که برای مدت طولانی در آنها توقف نمی ‌شود، 2.10 متر است.
–  در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﻬﻮیه ﻓﻀﺎی اﻧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در آن ها ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ‌ ﺷﻮد، پیش ‌ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ در، ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ورود و ﺧﺮوج ﻫﻮا ﺗﻌﺒﯿﻪ شود.
–  در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﻓﺮاد در اﻧﺒﺎری ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪ ‌ای و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﺎی اﻗﺎﻣﺖ ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻮع ﻓﻀﺎﻫﺎ در ﺧﺼﻮص اﻧﺪازه ‌ها، ارتفاع، تهویه و نورگیری الزامی و… رعایت شود.

همچنین طبق نظر کارشناسان، از مهم‌ترین ضوابط درب انباری که در زیر زمین واقع شده، می ‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

–  درب انباری تحت هر شرایطی باید باید به سمت بیرون باز شود.
–  حداقل عرض درب انباری در طرح ‌هایی که فضای کافی وجود ندارد، یک متر است.
–  درب انباری به دلیل تعویض هوا، باید از نوع شیاردار باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست
WhatsApp ارتباط در واتساپ